Dom seniora — kto może w nim zamieszkać?

0
1028
Dom opieki, seniora Rose Resort Senior
Dom opieki, seniora Rose Resort Senior


Polskie społeczeństwo się starzeje. Coraz więcej osób potrzebuje więc pomocy w opiece nad rodzicami czy dziadkami. Czujesz, że czas o nią poprosić? Myślisz o domu seniora, ale nie masz pewności, czy twój bliski kwalifikuje się do tego ośrodka? W artykule wyjaśniamy, kto może zamieszkać w domu spokojnej starości. 

Domy seniora — dla kogo są przeznaczone?

Zacznijmy od tego, że w Polsce funkcjonują państwowe domy pomocy społecznej oraz ośrodki prywatne. Rozróżnienie jest o tyle istotne, że w każdym z tych miejsc obowiązują inne kryteria przyjmowania pensjonariuszy.

Kto może zamieszkać domu pomocy społecznej? 

W przypadku DPS-ów warunki przyznawania miejsc określają odgórne przepisy. Zgodnie z nimi o pobyt w ośrodku może ubiegać się osoba, która z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymaga całodobowej pielęgnacji i nie funkcjonuje samodzielnie w codziennym życiu. Ponadto jej rodzina — lub ona sama — nie może zapewnić niezbędnej, fachowej opieki. Dotyczy to m.in. osób:

  • w podeszłym wieku,
  • przewlekle somatycznie chorych,
  • przewlekle psychicznie chorych,
  • niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie.

Dla kogo jest prywatny dom seniora? 

Inaczej jest w przypadku prywatnych domów spokojnej starości. Są dostępne niemal dla każdego, kto ze względu na wiek czy stan zdrowia potrzebuje profesjonalnej opieki. Na przykład w ROSE Senior Resort w Jastrzębiej Górze nie przyjmuje się jedynie chorych na aktywne nowotwory oraz nieuregulowane zaburzenia psychiczne. W dużej mierze przeniesienie seniora zależy więc od dostępności miejsc w danym czasie.

dom spokojnej starosci rose resort senior
dom spokojnej starości rose resort senior

Warto przy tym zauważyć, że pensjonariusze prywatnych ośrodków otrzymują znacznie szerszą opiekę niż w domach pomocy społecznej. Na pobyt w takim miejscu warto się więc zdecydować nie tylko w sytuacji, gdy senior nie kwalifikuje się do państwowego domu spokojnej starości. To opcja również dla tych, którzy chcą mieć gwarancję przyjaznej atmosfery, zdrowego żywienia oraz pełnego wsparcia. 

Dla sprawnych osób w podeszłym wieku

W prywatnych domach seniora mogą zamieszkać nawet te osoby starsze, które radzą sobie z codziennym funkcjonowaniem. Celem nie jest bowiem tylko pomoc w podstawowych czynnościach, jak ubieranie się, higiena czy przygotowywanie posiłków. Opieka wykracza daleko poza te usługi. Skupia się podniesieniu i zachowaniu sprawności fizycznej. Koncentruje na rozwijaniu zdolności poznawczych. Zmierza do utrzymania dobrego samopoczucia. Bo starość nie musi być pustą, przepełnioną cierpieniem egzystencją. Może nieść radość, spokój i poczucie sensu.

komfort i wypoczynek w domu seniora Rose Senior Resort
komfort i wypoczynek w domu seniora Rose Senior Resort

Dlatego w ROSE Senior Resort pensjonariusze trafiają pod skrzydła lekarza rodzinnego, a w razie potrzeby — również psychologa. Ich zdrowie znajduje się więc pod stałą kontrolą. Zaś jego utrzymaniu służą m.in.: 

  • zajęcia rehabilitacyjne oraz fitness w profesjonalnie wyposażonych salach;
  • duży teren zielony z bezpiecznymi ścieżkami wokół ośrodka; a także bliskość rezerwatów przyrody i plaży,
  • regularne zajęcia rozwijające umysł,
  • wyjazdy oraz spotkania z dziećmi i młodzieżą.
gimnastyka, zajęcia ruchowe dla seniorów Rose Senior Resort
komfort i wypoczynek w domu seniora Rose Senior Resort

Niewiele rodzin może sobie pozwolić na tak kompleksową opiekę. W efekcie spadają kondycja, nastrój i ogólna jakość życia seniora. A to grozi szybszą utratą sił witalnych, depresją, większym cierpieniem.

Dla samotnych seniorów

Na pobycie w domu seniora szczególnie korzystają osoby mieszkające same. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że obecność opiekunów daje duże poczucie bezpieczeństwa. Senior nie musi się obawiać, że nie uzyska pomocy w razie upadku czy omdlenia. Nie musi się martwić, że zostanie oszukany przez domokrążców. Nie musi tracić energii na samodzielne przygotowywanie posiłków.

Tak naprawdę zyskuje jednak znacznie więcej. To towarzystwo rówieśników. W ROSE Senior Resort pensjonariusze spędzają wspólnie czas w sali do wypoczynku, podczas posiłków, zajęć terapeutycznych czy ćwiczeń fitness. Chętni wyjeżdżają nawet na wycieczki krajoznawcze czy do instytucji kultury. Jednocześnie przyzwyczajony do samotności senior może liczyć na odrobinę prywatności w swoim pokoju czy kaplicy. Dzięki temu wciąż realizuje potrzebę bycia sam na sam ze sobą. Jednocześnie nie czuje się wyalienowany, co zapobiega depresji i osamotnieniu.

ćwiczenia na powietrzu Rose Senior Resort
ćwiczenia na powietrzu Rose Senior Resort

Dla niepełnosprawnych seniorów

Częściej do szukania pomocy w domu seniora skłania jednak niepełnosprawność bliskiego. Niemożność zwolnienia się z pracy, niedostatek sił witalnych, brak właściwych kwalifikacji… To wszystko zmusza do zwrócenia się o wsparcie na zewnątrz. Zatrudnienie opiekuna stanowi w tej sytuacji tylko półśrodek. Pielęgnacja wymaga też bowiem odpowiednich warunków: profesjonalnego łóżka czy przystosowanej łazienki. 

W prywatnych domach seniora takich jak ROSE Senior Resort pensjonariusze mają to wszystko do dyspozycji. Nie warto więc zwlekać z decyzją. Bo nawet próba podniesienia seniora z łóżka może skończyć się kontuzją u opiekuna albo chorego. Długotrwałe leżenie grozi zaś powstaniem odleżyn. 

Zupełnie inaczej ma się sytuacja, kiedy niepełnosprawny leży na łóżku rehabilitacyjnym, na przeciwodleżynowym materacu. Korzysta z zapewniającej mu wygodę i bezpieczeństwo toalety. Zaś opiekę nad nim sprawuje wykwalifikowany personel. Nie tylko zapobiega to uszkodzeniu ciała, ale przede wszystkim — zapewnia większy komfort i znacznie zmniejsza cierpienie.

Dla osób z demencją

Bliskim dużą trudność sprawia również opieka nad chorym na Alzheimera czy demencję. Kondycja i stan emocjonalny chorego ulegają częstym zmianom. Nierzadko zdarzają się też udane próby ucieczek z domu. To powoduje u opiekunów duże obciążenie psychiczne. Stale muszą być bowiem gotowi na niespodziewane postępowanie i zmianę stanu chorego. Pobyt w domu seniora to najlepsza pomoc w tej sytuacji. 

W ROSE Senior Resort pracownicy są przeszkoleni do pracy z osobami z Alzheimerem i demencją. Znają specyfikę tej choroby. Mają świadomość możliwych zachowań pacjentów. Wiedzą, jak podejść do nich z empatią, czułością i zrozumieniem. Warto przy tym wspomnieć, że dom seniora jest ogrodzony i nadzorowany przez całą dobę. Nie ma więc możliwości, aby osoba chora niezauważenie oddaliła się z ośrodka. 

Dla osób starszych w trakcie rekonwalescencji

Skierowanie seniora do domu opieki wcale nie musi być decyzją na stałe. Czasem potrzeba pielęgnacji jest doraźna, np. po przebytej operacji czy złamaniu. Wtedy również nieprzygotowana na długi czas rekonwalescencji rodzina może przenieść bliskiego do domu seniora. 

Na tej decyzji korzystają obie strony. Rodzina nie musi w szybkim tempie przeorganizowywać swojego życia. Chory otrzymuje zaś profesjonalną opiekę, na którą nie może liczyć w domu. Właściwe wyposażenie, stała opieka medyczna, zdrowa dieta dopasowana do indywidualnych wymagań żywieniowych — to wszystko sprawia, że rekonwalescenci w ROSE Senior Resort szybciej i pod lekarską kontrolą wracają do pełni sił.

Decyzja o przeniesieniu bliskiego do prywatnego domu seniora wcale nie musi być ostatecznością. Miejsce jest bowiem niemal dla każdej osoby starszej, która chce uzyskać stałą opiekę i spędzić jesień życia w komforcie, przyjaznej atmosferze, w towarzystwie rówieśników.

Więcej informacji: www.roseseniorresort.com