Jak zwiększyć szanse na skuteczne aplikowanie już w ramach pierwszych konkursów.

0
884
Fotolia 13998549 Subscription L
Fotolia 13998549 Subscription L

Fotolia_13998549_Subscription_LCo nas czeka w perspektywie 2014-2020, czyli jak zwiększyć szanse na skuteczne aplikowanie już w ramach pierwszych konkursów” to kolejne szkolenie prowadzone przez J.G. Training, które odbędzie się 23-24.01.2014 w Warszawie.

Jest to interaktywne szkolenie, w trakcie którego Uczestnicy zapoznają się z głównymi zmianami, jakie czekają Beneficjentów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom najbardziej aktualnej wiedzy na temat przyszłych programów operacyjnych. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zasadom pozyskiwania środków oraz realizacji projektów, systemowi instytucjonalnego wdrażania Programów Operacyjnych, a także planowanym obszarom wsparcia.

To dwudniowe szkolenie podzielone będzie na następujące tematy:

  • Ramy prawne regulujące wydatkowanie środków UE w latach 2014-2020,
  • Projekty projektów programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz
  • System wdrażania funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Szkolenie będzie obejmowało także czas na pytania Uczestników i indywidualne konsultacje z prowadzącym.

Polecamy publikacje poruszające tematykę funduszy unijnych.

J.G. Training współpracuje z grupą ponad 30 ekspertów – wykładowców. Wśród trenerów są m.in: pracownicy Ministerstwa Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Inspektoratów Ochrony Środowiska, Biura do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, sędziowie sądów rejonowych a także wielu niezależnych ekspertów i doradców specjalizujących się w różnych dziedzinach wiedzy, m.in. eksperci z zakresu prawa celnego, logistyki, prawa budowlanego, zamówień publicznych, ochrony środowiska, funduszy unijnych – są to najczęściej prawnicy, inżynierowie, architekci, niezależni konsultanci specjalizujący się w określonych obszarach tematycznych.

Zobacz również:

Studia Gdynia

Studia podyplomowe Gdynia

studia magisterskie Gdyni

Uczelnie wyższe Gdynia