Opakowania, odpady opakowaniowe i poużytkowe – zmiany od 2014

0
1035
GKS
GKS

GKS

Dnia 24 stycznia 2014 roku w Warszawie odbędzie się jednodniowe szkolenie pt. „Opakowania, odpady opakowaniowe i poużytkowe – zmiany od 2014” organizowane przez J.G. Training. Są to kwestie niezwykle istotne, gdyż od 1 stycznia 2014 obowiązuje nowa ustawa z dnia 13 lipca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Głównym celem szkolenia będzie omówienie przepisów nowego prawa oraz dotychczasowych obowiązków, które w podobnej postaci są obecne w nowej ustawie. Na szkoleniu zostaną przedstawione zupełnie nowe rozwiązania w zakresie obowiązków dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych. Ponadto omówione zostaną procesy samego zagospodarowania odpadami opakowaniowymi przez osoby prowadzące odzysk i recykling. Uczestnikom szkolenia przybliżona zostanie również nowa dokumentacja potwierdzająca przetworzenie odpadów i nowych zasad jej wystawiania a także nowych form kontroli prowadzenia tych procesów.

Szkolenie adresowane jest głównie do przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach, podmiotów prowadzących ich odzysk i recykling oraz do administracji publicznej.

Szkolenie obejmuje trzy bloki tematyczne: „Realizacja przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi”, „Nowa – stara ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej” a także zawierać będzie „Panel dyskusyjny – pytania, dyskusja”. W cenie szkolenia dodatkowo uczestnicy będą mogli zasięgnąć konsultacji wyspecjalizowanego trenera.

Polecamy publikacje poruszające tematykę szkolenia:

Odpad czy produkt uboczny?
Zamiana starych zezwoleń na transport odpadów.

Firma J.G.Training prowadzi działalność szkoleniową od stycznia 2004 roku. Specjalizuje się w tematyce związanej z prawem budowlanym, prawem ochrony środowiska, prawem zamówień publicznych, prawem celnym, logistyką i transportem, windykacją należności, zawieraniem umów w obrocie gospodarczym.

Zobacz również:

Studia Gdynia

Studia podyplomowe Gdynia

studia magisterskie Gdyni

Uczelnie wyższe Gdynia