Instrukcja obsługi Turbo Power Cleaner

0
11024
instrukcja obsługi turbo power cleaner odkurzacz piorący
odkurzacz piorący welmax instrukcja obsługi online

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCEBEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

 • Przed użyciem przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi.
 • Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka, gdy nie korzystasz z odkurzacza lub przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności konserwujących lub czyszczenia.
 • Przed pierwszym użyciem sprawdź czy napięcie w gniazdku sieciowym pasuje do odkurzacza.
 • Nie wieszaj przewodu na ostrych krawędziach i nie pozwól, aby stykał się z gorącymi powierzchniami.
 • Nigdy nie ciągnij za przewód zasilający, aby odłączyć odkurzacz od źródła prądu.
 • Nigdy nie zostawiaj włączonego odkurzacza bez nadzoru.
 • Zachowaj szczególną ostrożność, gdy w pobliżu odkurzacza znajdują się dzieci.
 • Nie pozwól, aby odkurzacz przemieszczał się po przewodzie sieciowym, gdyż może to spowodować uszkodzenie osłony izolacyjnej
  przewodu.
 • Odkurzacza nie wolno używać bez filtra wodnego w przypadku czyszczenia na sucho!
 • Nie używaj uszkodzonego urządzenia również Wtedy, gdy uszkodzony jest przewód sieciowy lub wtyczka – w takim wypadku oddaj
  urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego.
 • Nie używaj urządzenia jeżeli zostało opuszczone a którakolwiek z jego części została zniszczona. Oddaj je do naprawy do
  autoryzowanego punktu serwisowego.
 • Nie próbuj korzystać z urządzenia jeśli masz jakiekolwiek podejrzenia co do uszkodzeń technicznych.
 • Użycie akcesoriów nie polecanych przez producenta może spowodować uszkodzenie urządzenia, obrażenia ciała lub pożar.
 • Zachowaj szczególną ostrożność podczas odkurzania schodów.
 • W przypadku stwierdzenia wyciekania cieczy z pojemnika filtra wodnego należy urządzenie natychmiast wyłączyć.
 • Nie zanurzaj urządzenia, przewodu i wtyczki w wodzie lub w innych płynach – przewód sieciowy i wtyczka muszą być zawsze suche.
 • Nie używaj odkurzacza do zbierania łatwopalnych i korozyjnych płynów, pyłów zagrażających zdrowiu, rozpuszczalników,
  zapałek, popiołu, niedopałków papierosów, olejów, ostrych przedmiotów oraz takich, których temperatura
  przekracza 60C, gdyż Może to doprowadzić do poważnego zagrożenia wybuchem lub pożarem.
 • Nie odkurzaj w pobliżu łatwopalnych płynów i substancji.
 • Ze względu na obudowę odkurzacza wykonaną z tworzyw sztucznych, trzymaj urządzenie z dala od wszystkich źródeł ciepła (grzejniki,
  piecyki, itp.).
 • Nie zatykaj otworów wlotowych i wylotowych odkurzacza.
 • Każdorazowo po użyciu urządzenia należy opróżnić, wyczyścić i osuszyć pojemnik. Aby osuszyć wnętrze rur i węża, urządzenie powinno zassać
  przez chwile suche powietrze. Pozwala to uniknąć powstania nieprzyjemnego zapachu i woni.
 • Odkurzacz przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.
 • W przypadku, gdy zbiornik na płyn jest pusty lub gdy nie korzystasz z funkcji prania lub czyszczenia na mokro nie używaj pompy. Jeżeli
  pompa zostanie włączona bez wody, zacznie się nagrzewać, automatyczny system bezpieczeństwa odetnie zasilanie prądu. Pompa
  nie będzie mogła zostać uruchomiona do czasu ostygnięcia.
 • Do prania używaj tylko szamponu zalecanego przez producenta.
 • Upewnij się, że wszystkie tkaniny i powierzchnie nadają się do czyszczenia na mokro lub prania. Zwłaszcza w przypadku delikatnych, ręcznie
  tkanych dywanów, wykonaj próbę na małej powierzchni.
 • Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub
  psychicznej lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z
  instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
 • Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem/urządzeniem.
OPIS URZĄDZENIAturbo power cleaner odkurzacz budowa

odkurzacz piorący welmax budowa

 • A. Zespół silnikowy (rys. 1) obejmuje silnik, wyłącznik oraz elementy robocze.
  Górną część tej sekcji stanowi filtr HEPA służący do odfiltrowania kurzu oraz innych drobnych cząstek z wydmuchiwanego
  powietrza. Pod filtrem piankowym umieszczony jest duży, plastikowy pływak, który w miarę napełniania pojemnika unosi się i odcina
  podciśnienie, tym samym ostrzegając o konieczności opróżnienia pojemnika.

  • A1 – Włącznik pompy
  • A2 – Włącznik/wyłącznik odkurzacza
  • A3 – Łącznik węża do płynu piorącego
  • A4 – Obudowa filtra HEPA
  • A5 – Filtr HEPA
  • A6 – Pokrywa obudowy filtra HEPA
  • A7 – Wskaźnik poziomu zanieczyszczenia filtra
  • A8 – Komora pływakowa
  • A9 – Filtr piankowy
 • B. Pojemnik (rys. 1) stanowi środkową część odkurzacza, służąca do gromadzenia kurzu i brudnej wody.
  Przymocowany jest do zespołu silnikowego za pomocą zacisków. Zbiornik na szampon i czystą wodę (płyn piorący) umieszczony jest pod pojemnikiem filtra wodnego.

  • B1 – Pojemnik
  • B2 – Korpus filtra wodnego
  • B3 – Gąbki filtra wodnego
  • B4 – Rurka filtra wodnego
  • B5 – Uszczelka gumowa
  • B6 – Zaciski
  • B7 – Gniazda zamków
  • B8 – Wlot ssący
 • C. Zbiornik na płyn piorący (rys. 1 i 2). Do zbiornika na płyn wlewany jest szampon oraz czysta woda. Jeżeli pompa pracuje, szampon i woda są pobierane ze zbiornika. Płyn
  płynący ze zbiornika poprzez wąż jest rozpylany. Zbiornik na płyn znajduje się pomiędzy pojemnikiem filtra wodnego a podstawą z kółkami.

  • C1 – Zbiornik na płyn piorący (rys. 1)
  • C2 – Krótki wąż piorący (rys. 2)
  • C3 – Łącznik krótkiego węża piorącego (rys. 2)
  • C4 – Wskaźnik poziomu wody (rys. 1)
 • D. Podstawa z kółkami (rys. 1)
  • D1 – Podstawa
  • D2 – Kółka
  • D3 – Zamek
 • E. Wąż (Rys. 2). Ta sekcja obejmuje wąż ssący wraz z uchwytem, cienki wąż piorący oraz rury ssące.
  Wąż ssący łączy się z pojemnikiem poprzez wlot ssący. Rury ssące łączy się ze sobą a następnie z uchwytem.
  Uchwyt zawiera dozownik płynu piorącego oraz regulator siły ssania. Wąż można umieścić na zespole silnikowym przy wykorzystaniu wieszaka.

  • E1 – Element mocujący wąż ssący (rys. 2)
  • E2 – Element mocujący wąż piorący (rys. 2)
  • E3 – Wąż do płynu piorącego (rys. 2)
  • E4 – Przycisk blokady rury (rys. 2)
  • E5 – Wąż ssący (rys. 2)
  • E6 – Dźwignia dozownika płynu (rys. 2)
  • E7 – Regulator siły ssania (rys. 2)
  • E8 – Uchwyt (rys. 2)
  • E9 – Rury ssące (2 szt.) (Rys. 2)
  • E10 – Suwak blokady dźwigni dozownika (rys. 2)
 • F. Przystawka duża piorąca (rys. 2). Jest ona wykorzystywana do zasysania płynów z dywanów,
  chodników, podłóg. Za pośrednictwem tej końcówki rozpylany jest również płyn piorący. W przypadku
  twardych posadzek jest ona wykorzystywana wraz z przystawką.

  • F1 – Przystawka piorąca
  • F2 – Przystawka do twardych posadzek
 • G. Przystawka mała do delikatnego czyszczenia na mokro (rys. 2). Ta przystawka jest odpowiednia
  do czyszczenia obić mebli, zasłon itp. oraz do zasysania płynu z wąskich powierzchni.

  • G1 – Przystawka piorąca
 • H. Wyposażenie dodatkowe (rys. 2).
  • H1 – Głowica podłogowo-dywanowa
  • H2 – Odświeżacz powietrza
  • H3 – Szampon
  • H4 – Płyn zapobiegający nadmiernemu spienianiu

PRZED UŻYCIEM

 • Podczas rozpakowywania sprawdź czy są wszystkie części i czy nie są uszkodzone.
 • UWAGA: Upewnij się, czy urządzenie odłączone jest od źródła prądu.
 • Odłącz krótki wąż Piorący (C2), umieszczony pomiędzy zbiornikiem na płyn piorący (C1) a zespołem silnikowym i delikatnie wyciągnij go z
  łącznika (rys. 3,4).
 • Zwolnij zacisk (B6) (rys. 5). Podnieś zespół silnikowy przy pomocy
  przymocowanego uchwytu oraz wyjmij korpus filtra wodnego (B2).
 • Zwolnij zamki (D3) z podstawy i unieś pojemnik filtra wodnego (B1) oraz zbiornik płynu piorącego (C1) (rys. 5).
 • Załóż Kółka (D2) na spodnią część podstawy (D1).
 • Upewnij się, że filtr piankowy (A9) jest założony na komorze pływakowej (A8) (rys. 6).
 • Zamocuj rurę filtra wodnego (B4) (rys. 11) poprzez uszczelkę gumową (B5) (rys. 12).
 • Następnie umieść zbiornik płynu piorącego (C1) na podstawie (D1), nałóz pojemnik filtra wodnego (B1) i zablokuj zamki (D3).
 • Następnie umieść korpus filtra wodnego (B2) na pojemniku na wodę (B1) (rys. 13).
 • Umieść w korpusie (B2) gąbki filtra wodnego (B3).
 • Załóż Zespół silnikowy na pojemnik i przymocuj za pomocą zacisków (B6).
 • Aby podłączyć wąż Ssący (E5) wprowadź element mocujący (E1) do wlotu ssącego (B8).

 

MONTAŻ ODKURZACZA PIORĄCEGO Z FILTREM WODNYMmontaż odkurzacza wodnego welmax
montaż turbo power cleaner
jak złożyć odkurzacz wodny welmax
UŻYCIE URZĄDZENIAOdkurzacz jest wyposażony w filtr wodny. To specjalnie zaprojektowane urządzenie, które przeznaczone jest do zatrzymywania będących
w powietrzu najdrobniejszych zanieczyszczeń i roztoczy, wykorzystując do tego celu fizyczne właściwości wody. Zasada działania filtra
wodnego polega na tym, że zasysane do odkurzacza powietrze przedostaje się przez pojemnik z wodą, pozostawiając w niej
zanieczyszczenia i roztocza.Czyszczenie na sucho

 • Upewnij się, że urządzenie odłączone jest od źródła prądu.
 • Zwolnij zaciski i podnieś zespół silnikowy przy pomocy uchwytu.
 • Zdejmij korpus filtra wodnego (rys. 13) i napełnij pojemnik czystą wodą (maks 2,0 L).
 • Załóż Z powrotem korpus filtra wodnego (B2).
 • Następnie nałóż Zespół silnikowy na urządzenie i zaciśnij zaciski.
 • Podłącz wąż Ssący (B5) (rys. 7) poprzez element mocujący (E1) do wlotu ssącego odkurzacza (B8). Podłącz rury ssące (E9).
 • Akcesoria wyposażenia możesz podłączyć do rury ssącej (E9) lub bezpośrednio do uchwytu (E8) w zależności od rodzaju prac, jakie będziesz wykonywał.
  Akcesoria zablokują się automatycznie umożliwiając ich przypadkowe rozłączenie.
 • Podłącz przewód zasilający do gniazda sieciowego.
 • Aby wyłączyć odkurzacz naciśnij przycisk (AZ).
 • Dla zapewnienia odświeżania powietrza w pomieszczeniu do wody w pojemniku (B1) możesz dodać kilka kropli odświeżacza (H2).

Stosując w/w wyposażenie możesz czyścić:

Głowica podłogowo-dywanowa (H1) służy do usuwania kurzu z dywanów, chodników i twardych powierzchni podłogowych. Wyposażona jest
w kółka w celu łatwiejszego prowadzenia oraz przycisk. Po naciśnięciu przycisku możesz dostosować głowicę do odkurzania
twardych powierzchni np. podłóg, parkietów.

Dwuczęściowa rura ssąca (E9) służy do zasysania ziemi, wiórków, okruchów, sierści.

Urządzenie wyposażono w funkcje nadmuchu. Z tej funkcji możesz skorzystać w celu osuszenia przedmiotów lub czyszczenia zapchanego zlewu lub
wanny. Podłącz wąż ssący do pokryw obudowy filtra HEPA (A6), a następnie włącz urządzenie.

UWAGA: Podczas czyszczenia na sucho nie używaj pompy. Nie używaj urządzenia bez zainstalowanego filtra piankowego. W celu rozłączenia rur ssących
należy wcisnąć przycisk blokady rury (E4) znajdujący się na rurach ssących (E9) oraz uchwycie (E8).

Pranie i czyszczenie na mokro

 • Upewnij się, że urządzenie odłączone jest od źródła prądu.
 • Podnieś zespół silnikowy nad pojemnik.
 • Upewnij się, że filtr piankowy jest założony (rys. 6).
 • Zdejmij rurkę filtra wodnego (B4), ponieważ Podczas czyszczenia na mokro może spowodować spienienie.
 • Załóż Z powrotem korpus filtra wodnego (rys. 13).

UWAGA: Podczas korzystania z funkcji prania powierzchni (ściągania płynów) do pojemnika filtra wodnego nie wlewaj wody!

Do zbiornika na płyn piorący wlej czystą wodę (w celu sprawdzenia poziomu napełnienia, skorzystaj ze wskaźnika poziomu wody C4) oraz
szampon (ilość szamponu podano na butelce). Umieść zbiornik na płyn piorący na podstawie z kółkami (rys. 16).

 • Umieść pojemnik na zbiorniku na płyn, zespół silnikowy na pojemniku i zaciśnij zacisk (rys. 5).
 • Podłącz krótki wąż Piorący (C2) do zbiornika na płyn piorący (C1) (rys. 18), oraz do łącznika (A3) z tyłu zespołu silnikowego (rys 17).
 • Podłącz wąż Ssący (E5) (rys. 7), poprzez element mocujący (E1) do wlotu ssącego odkurzacza (B8). Podłącz rury ssące (E9). Element mocujący wąż Piorący (E2) podłącz do łącznika na zespole silnikowym.
 • Połącz wąż Do płynu (E3) z uchwytem węża ssącego (E8).
 • Połącz końcówkę piorącą (F1) z rurami ssącymi lub bezpośrednio z uchwytem. Końcówkę do delikatnego czyszczenia (G1) możesz
  połączyć jedynie z uchwytem. Do prania dywanów, chodników i mycia posadzki użyj zwykłej końcówki. Do prania foteli,
  kanap, zasłon, tapicerki samochodowej itp. użyj końcówki do delikatnego czyszczenia na mokro, przymocowując ją bezpośrednio do uchwytu.
 • Umieść wtyczkę w gniazdku sieciowym.
 • W celu uruchomienia pompy wciśnij przycisk włącznika pompy (A1).
 • W celu rozpylenia szamponu na powierzchnie wciśnij dźwignię dozownika płynu (E6) można zablokować przesuwając suwak blokady dźwigni
  dozownika (E10). W tej pozycji płyn piorący będzie ciągle wypływał przez dyszę.
 • Woda i szampon (płyn piorący) są pompowane ze zbiornika na płyn za pośrednictwem pompy, rozpylany poprzez końcówkę na
  czyszczonej powierzchni. Płyn wnika pomiędzy włókna, rozpuszczając nawet najbardziej trwały brud. Odczekaj przynajmniej
  trzy minuty, aby szampon został całkowicie wchłonięty.
 • Wyłącz pompę przyciskiem (A1).
 • Wciśnij włącznik odkurzacza (A2) w celu uruchomienia funkcji zasysania i
  przesuwaj końcówkę po powierzchni. W przypadku czyszczenia
  tapicerki, zasysanie brudnej wody oraz rozpylanie mieszaniny płynu
  może się odbywać jednocześnie.
 • Gdy z pojemnika (B1) zacznie wydostawać się piana, natychmiast wyłącz
  urządzenie i opróżnij pojemnik z brudnej wody. Jednocześnie
  sprawdź ilość płynu piorącego w zbiorniku na płyn (C1).
 • Gdy pojemnik wypełni się brudną cieczą, pływak automatycznie zablokuje
  funkcję ssania, a silnik zacznie pracować głośniej. W takim wypadku
  natychmiast wyłącz odkurzacz i pompę, wyciągnij wtyczkę z gniazdka
  sieciowego, wyjmij wąż Ssący (E5) z wylotu (B8) oraz wąż do płynu
  piorącego (E3). Zdejmij zespół silnikowy i opróżnij
  pojemnik.
 • Do czyszczenia twardych posadzek, np. pokrytych płytkami, marmurem itp.
  na końcówkę piorącą (F1) załóż przystawkę do twardych
  posadzek (F2).
 • Przy użyciu końcówki (F1) możesz ściągnąć np. rozlaną wodę ze
  zmywarki lub pralki, wodę rozlaną po rozmrożeniu lodówki lub
  zamrażarki.
 • Jeśli w wyposażeniu znajdują się gumowe kapturki, należy założyć je na
  dolną część korpusu filtra wodnego (B2) (rys. 23).

UWAGA: Używanie odkurzacza niezgodnie z powyższymi instrukcjami może
spowodować powstanie nadmiernej ilości piany, której nadmiar
może się wydostać poprzez filtr HEPA. Jeśli dojdzie do takiej
sytuacji, wyłącz urządzenie, wyciągnij wtyczkę z gniazda sieciowego,
opróżnij zbiornik na wodę, wyczyść korpus filtra wodnego i
osusz go. Następnie wyjmij także filtr HEPA i także go osusz. Umyj
filtr piankowy znajdujący się w sekcji pływakowej i pozostaw go do
osuszenia. Odczekaj do ok. 2 godzin aby umożliwić wyschnięcie piany w
silniku.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

 • Każdorazowo
  przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności konserwujących lub
  czyszczących wyłączyć urządzenie: wyjmij wtyczkę z gniazda
  sieciowego.
 • Po
  użyciu urządzenia opróżnij, wyczyść i osusz pojemnik. Wilgoć
  i zanieczyszczenia mogą doprowadzić do powstania wewnątrz pojemnika
  nieprzyjemnych woni.
 • Przed
  usunięciem brudu i zabrudzonej cieczy odłącz wąż Ssący, zwolnij
  zacisk i podnieś zespół silnikowy.
 • Filtr
  piankowy możesz myć ciepłą wodą z dodatkiem mydła lub pod bieżącą
  wodą. Dokładnie go wysusz przed ponownym nałożeniem go na komorę
  pływakową.

UWAGA: Filtra piankowego nie czyść w gorącej wodzie i nie pierz w
pralce.

 • Sprawdź
  czy zawór w komorze pływakowej porusza się swobodnie. W razie
  potrzeby go wyczyść (rys. 19). W celu sprawdzenia działania pływaka
  podnieś zespół silnikowy i potrząśnij nim.
 • Po
  zakończeniu funkcji prania, dźwignię dozownika płynu (E6) oraz suwak
  blokady dźwigni dozownika (E10) należy zostawić w pozycji przepływu.
 • Regularnie
  sprawdzaj czystość filtra HEPA. Gdy filtr jest zabrudzony należy go
  wyczyścić. Po dłuższym okresie użytkowania filtr HEPA utraci swoje
  właściwości. Wymień go wtedy na nowy filtr.

 

DANE TECHNICZNENapięcie: 230V 50HzMoc: 2400WMoc ssania: 330WMaksymalny poziom hałasu: LWA=80dB

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie
umieszczane na produkcie wskazuje, że produktu po upływie okresu
użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z
gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko
naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów,
zużyte urządzenie należy dostarczyć do punktu odbioru zużytego
sprzętu AGD lub zgłosić jego odbiór z domu. W celu uzyskania
szczegółowych informacji na temat miejsca i sposobu
bezpiecznego usuwania odpadów elektrycznych i elektronicznych
użytkownik powinien skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej
lub z lokalnym Wydziałem Ochrony Środowiska. Produktu nie należy
usuwać razem z innymi odpadami komunalnymi.