Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu – najlepsza niepubliczna uczelnia w Trójmieście.

0
1380
studia I i II stopnia gdynia
studia I i II stopnia gdynia

Wybór kierunku studiów jest jedną z ważniejszych decyzji jaką podejmujemy na początku dorosłego życia.  Rosnące wymagania pracodawców, ale również chęć samorozwoju i pracy zgodnej z pasją, powodują, że każdy stara się jak najlepiej dopasować kierunek do swoich predyspozycji i zainteresowań. Jak się okazuje równie ważny jest wybór odpowiedniej uczelni- takiej, która będzie uznana na rynku pracy i ceniona ze względu na poziom nauczania oraz wykwalifikowaną kadrę.

Jedną z największych uczelni niepublicznych w Polsce oraz pierwszą tego typu placówką na Pomorzu jest WSAiB w Gdyni.

studia I stopnia gdynia

Kierunki studia WSAiB

Kandydaci do wyboru mają:

Studia I stopnia na kierunkach: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie, finanse i rachunkowość, management, logistyka.

Studia II stopnia na kierunkach: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie, management.

Jednolite studia 5 letnie na
kierunku: prawo

Studia podyplomowe na kierunkach: administracja publiczna, lean management, life and buisness coaching, transport spedycja logistyka, marketing i PR w internecie, mediacje i negocjacje gospodarcze, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, rachunkowość i podatki, prawo dla nauczycieli, zarządzanie BHP, zarządzanie energią i gospodarka odpadami, zarządzanie i przedsiębiorczość, zintegrowane zarządzanie w IT, zarządzanie jakością, zarządzanie zasobami ludzkimi, mediacje i negocjacje gospodarcze i pracownicze, zarządzanie projektami.

studia podyplomowe gdynia

Poza zajęciami obowiązkowymi, uczelnia organizuje wiele ciekawych wydarzeń, m.in.: spotkania ze znanymi osobami z życia publicznego, przedsiębiorcami, konferencje, seminaria naukowe, szkolenia, targi pracy i edukacji, sesje coachingowe, czy rekonstrukcje spraw sądowych.

studia magisterskie gdynia

Studia w WSAiB to gwarancja najwyższej jakości na każdym poziomie edukacji. Niewątpliwe atuty to również najlepsza kadra, rozkład zajęć umożliwiający pogodzenie studiów z pracą (tryb dzienny i zaoczny) oraz dogodna lokalizacja.

studia I i II stopnia gdynia

Wszystkich, którzy stoją przed trudnym wyborem kierunku studiów, zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą uczelni.

Polecamy:

studia WSAiB

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni
ul. Kielecka 7, 81-303 Gdynia
tel. 58 660 74 00
fax 58 621 12 70
www.wsaib.pl
e-mail: info@wsaib.pl